Ansvarsfriskrivning och Allmänna försäljningsvillkor

  

Ansvarig för innehållet

Som tjänsteleverantör är bott enligt 7 § första stycket i den tyska telemedialagen (TMG) ansvarigt för allt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag. Enligt 8 till 10 §§ i TMG är bott som tjänsteleverantör inte skyldig att kontrollera information från tredje part som finns på företagets webbsidor eller att undersöka omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet. Skyldigheter att radera uppgifter eller blockera informationsanvändning enligt allmän lag förblir opåverkade. Vi påtar oss emellertid endast ett sådant ansvar från och med den tidpunkt då vi fått kännedom om en konkret överträdelse. Så snart vi får reda på sådana överträdelser tar vi bort det aktuella innehållet omedelbart.

Länkpolicy

botts webbsida innehåller länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part och som bott inte har något inflytande över. bott ansvarar därför inte för innehållet på sådana sidor, utan det är alltid leverantören eller operatören av de länkade sidorna som är ansvarig för innehållet på dessa sidor. De länkade sidorna kontrollerades med avseende på överträdelser när de länkades. Något olagligt innehåll påträffades inte när länkarna skapades. Utan konkreta uppgifter om att ett brott har begåtts är det inte rimligt att ha permanent övervakning av innehållet på länkade sidor. Så snart vi får reda på sådana överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de alster på dessa sidor som har skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk lag om upphovsrätt. Mångfaldigande, bearbetning, distribution och all slags utnyttjande utanför de gränser som lagen om upphovsrätt föreskriver kräver skriftligt medgivande från författaren eller skribenten. Det är endast tillåtet att ladda ner och kopiera denna sida för privat bruk, ej för kommersiella ändamål. För innehåll på webbplatsen som inte tagits fram av webbplatsperatören gäller tredje parts upphovsrätt. Hit hör speciellt innehåll från tredje part. Skulle du ändå upptäcka ett sådant intrång ber vi dig underrätta bott om detta. Så snart vi får reda på överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.

Här kan du ladda ner motsvarande dokument:
Garantibestämmelser (PDF, 135,5 kB)
Allmänna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor (PDF, 201,7 kB)