Redaktionsruta

Företagsadress
Bott GmbH & Co. KG, filial Sverige
Box 27104
10252 Stockholm

+46 8 54671457
info(at)bott.se
www.bott.se

Organisationsnummer:
516412-6160

UID-Nr: DE146788247

Biträdande direktör:
Mika Hamalainen

Utländska företagets uppgifter:
Bott GmbH & Co. KG
Bahnstraße 17
74405 Gaildorf
Tyskland
+49 (0) 7971 251 – 0
info@bott.de

Företagstyp
Kommanditgesellschaft („KG“)

Verkställande direktör
Jan Willem Jongert

Register där det utländska företaget är registrerat
Handelsregister A des Amtsgericht Stuttgart, HRA 570626, Tyskland

Företagssäte
D-74405 Gaildorf, Tyskland

Registreringsnummer för mervärdesskatt:
DE 146788247

 

Personligt ansvarig aktieägare
Bott Verwaltungs GmbH

Register där det utländska företaget är registrerat
Amtsgericht Stuttgart
HRB 570133

Företagssäte
D-74405 Gaildorf, Tyskland

Företagsledning
Jan Willem Jongert
René Leroux

 

Tvistlösning

EU-kommissionen har lanserat en plattform för tvistlösning på nätet (ODR). Här hittar du plattformen: Tvistlösning på nätet

bott meddelar enligt 36 § Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) (Tysklands lag om tvistlösning i konsumentförhållanden) att företaget inte kommer att delta i något tvistlösningsförfarande inför någon förlikningsinstans för tvistlösning av konsumenttvister i den mening som avses i VSBG och inte heller är skyldigt att göra det heller.