Företagsledning

Företagsledning

Familjeföretaget bott leddes under de första 74 åren av sina ägare, men 2004 togs företagsgruppens ledning över av Reinhard Wollermann-Windgasse och Clive Woodward.

I januari 2018 tillträdde Jan Willem Jongert som VD och styrelseordförande för Bott-gruppen. Han efterträdde dr Wollermann-Windgasse som gick i pension.

René Leroux ansluter sig till Jan Willem Jongert som Bott Groups nya andra verkställande direktör från och med den 1 november 2022. Som Chief Operating Officer (COO) tar Leroux över efter Clive R. Woodward, som gick i pension i slutet av augusti efter 35 år inom Bott Group.

Geschäftsleitung bei bott

Jan Willem Jongert

Jan Willem Jongert

Företaget bott är optimalt rustat för en sund tillväxt. Vi fortsätter att vara specialister inom premiumsegmentet och kompetent partner vid våra kunders sida för systemlösningar på området för både mobila och stationära arbetsplatssystem.

jan-willem-jongert.jpg