Företag

Företag

Företagsgruppen Bott utvecklar och producerar bilinredningar, verkstadsinredningar och arbetsplatssystem på tre platser i Europa. Företagets produkter levereras till kunder inom industri, service och hantverk över hela världen. Målet är att effektivisera våra kunders arbete inom tillverkning, service och montage.

Företagsgruppen har sitt säte i tyska Gaildorf som är platsen för grundande och produktion. Produkter tillverkas även i Bude (Storbritannien) och Tarnazsadany (Ungern). Med dotterbolag i bland annat Frankrike, Österrike, Danmark och Italien samt auktoriserade återförsäljare och importörer över hela världen erbjuder bott ett heltäckande servicenät och tar hänsyn till individuella behov – från planering till montering.

Företag bott swerige

Företagsmål och principer

 

  1. Som global leverantör med mångårig erfarenhet erbjuder vi produkter av hög och jämn kvalitet samt prisvärda tjänster och lösningar som ger våra kunder unika upplevelser.
  2. I dagens uppkopplade samhälle erbjuder vi intelligenta arbetsplats- och mobilitetslösningar för verkstäder och företag som strävar efter högre effektivitet eller helt enkelt optimalt utnyttjande av tillgängligt utrymme.
  3. I detta syfte kombinerar vi våra högvärdiga och innovativa produkter och tjänster med nya teknologier och tar på så sätt fram marknadsledande integrerade lösningar som bygger på gedigna kunskaper om kundernas behov.
  4. I en värld som ständigt förändras måste vi kunna reagera snabbt och flexibelt. I en dynamisk miljö lär vi oss att arbeta på internationell nivå och att leda utvecklingen framåt. Det gör att våra medarbetare och andra berörda aktörer kan bidra till vår gemensamma framgång och själva ta del av framgångarna.
  5. Vi strävar efter att vara en framstående arbetsgivare och att hjälpa våra anställda att utveckla sin fulla potential. Vi främjar en god företagsanda och uppskattar de fördelar som samlade erfarenheter medför.
  6. Som familjeföretag står vi på en stadig grund, handlar på ett ansvarsfullt, kvalitetsinriktat och miljömedvetet sätt samt planerar långsidigt. Vi hanterar alla typer av resurser på ett omsorgsfullt sätt. Det höjer företagets värde och utgör ett viktigt bidrag till samhället i stort. Självfallet följer vi alla gällande regler och föreskrifter.