Säkerhet på vägen med lastsäkring för skåp- och transportbilar

Säkerhet på vägen med lastsäkring för skåp- och transportbilar

Alla systemkomponenter i bott vario3 bilinredning erbjuder innovativa möjligheter för smidig lastsäkring. Säkra din last och utrustning med beprövade Airline-surrningsskenorna, spännband, utdragsskenor eller med vårt nya C-Lash-fäste. Med lastsäkringsmetoder från bott färdas du alltid säkert.

bott erbjuder innovativa möjligheter för smidig lastsäkring.

Våra system för lastsäkring

Med lastsäkringssystem från bott skyddar du ditt gods på bästa sätt – i såväl person-, flak- som skåpbilar. Vi har sammanfattat dina valmöjligheter för lastsäkring och lasthållare nedan.

 

Patenterat C-Lash-system

Bilinredningen bott vario3 ger dig helt nya möjligheter för lastsäkring. Särskilt praktiskt är det nya C-Lash-systemet, som erbjuder snabb och enkel fixering av spännband på hyllor och avlastningsytor.

  

FAQ – lastsäkring

Bristfällig lastsäkring utgör fortfarande en vanlig orsak till trafikolyckor samt person- och sakskador. Med den rätta lastsäkringen i ditt arbetsfordon kan detta förebyggas.

Lastsäkring: förare, ägare och lastpersonal/-avsändare.

Tips: last, inklusive utrustning för lastsäkring och lastningsanordningar, måste placeras på ett sådant sätt att den inte kan glida, välta, rulla fram och tillbaka, falla ned eller ge upphov till onödigt buller, inte ens i händelse av en nödbromsning eller undanmanöver. Beakta allmänt erkända tekniska regler.

Allmän regel: alla som arbetar med last av gods ansvarar också för korrekt lastsäkring.

Vilka skyldigheter har föraren i fråga om lastsäkring?

 • Driftsäker lastning.
 • Kontroll av lastsäkring och lastutjämning före avfärd med tanke på fordonets styrförmåga och stabilitet, eventuell överbelastning, beaktande av fordonsmått.
 • Nyttolast, totalvikt samt axellaster får inte överskridas.
 • Under transport: kontroll och anpassning av lastsäkringen.
 • Anpassning av körsättet efter lasten.
 • Föraren är skyldig att kontrollera lastsäkringen även om det är någon annan som har lastat fordonet – om nödvändigt kan föraren vägra att genomföra transporten.

Vilka skyldigheter har lastpersonal i fråga om lastsäkring?

Precis som föraren ansvarar även lastpersonalen för lastsäkringen. Lastpersonal får fatta beslut på eget ansvar. Uppgiften får visserligen delegeras, men inte ansvaret.

Lastpersonal har följande skyldigheter:

 • Trafiksäker frakt, det vill säga korrekt förpackning.
 • Fixering och lastmetod.
 • Åtgärder för att förhindra att transportgodset välter, förflyttas eller faller ned.
 • Kontroll av lastsäkringen, såvida ansvaret gällande lastning och säkring har överlåtits till föraren (beroende på fraktavtal).

Tips: om det inte finns tillräckligt med alternativ för lastsäkring från förarens sida rekommenderas att lämpliga säkringsmedel tillhandahålls.

Vilka skyldigheter har fordonsägaren i fråga om lastsäkring?

 • Säkerställande av fordonets trafiksäkerhet.
 • Lämpliga förare (fortbildning vart femte år).
 • Lämpliga fordon med lämplig transportutrustning (surrningsöglor, surrningsverktyg, spännband osv).

Vem bär ansvaret och vilka påföljder gäller vid felaktig lastsäkring?

Om transportgods inte har säkrats korrekt finns det många riktlinjer, förordningar, lagar och föreskrifter som måste beaktas. Den som bryter mot gällande föreskrifter om lastsäkring kan i vissa fall räkna med påföljder. Inte heller straffrättsliga förfaranden kan uteslutas.

Hur säkrar jag mitt transportgods korrekt?

Det finns många hjälpmedel för korrekt och säker transport av olika laster: spännband, nät, skenor för fixering av band, spännstänger eller hållare och så vidare.

Vår rekommendation: gå en utbildning i lastsäkring.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om bilinredningar för skåpbilar, få rådgivning eller bli uppringd? Vi hjälper dig gärna! Fyll i kontaktformuläret. Vi behandlar ditt ärende och kontaktar dig så fort vi kan. (Vi hjälper dig gärna! Fält märkta med* är obligatoriska.)
Samtyckesförklaring / Dataskydd*