Redaktionsruta

Företagsadress
Bott GmbH & Co. KG
Bahnstraße 17
D-74405 Gaildorf


+46 8 54671457
info(at)bott.se
www.bott.se

Verkställande direktör
Jan Willem Jongert

Registreringsdomstol
Bott GmbH & Co. KG
Amtsgericht Stuttgart HRA 570626

Företagssäte
D-74405 Gaildorf

VAT-nr 
DE 146788247

Tvistlösning

EU-kommissionen har lanserat en plattform för tvistlösning på nätet (ODR). Här hittar du plattformen: Tvistlösning på nätet

bott meddelar enligt 36 § Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) (Tysklands lag om tvistlösning i konsumentförhållanden) att företaget inte kommer att delta i något tvistlösningsförfarande inför någon förlikningsinstans för tvistlösning av konsumenttvister i den mening som avses i VSBG och inte heller är skyldigt att göra det heller.